Tuloskatsaus: vuosi 2014


Vuosi 2014 on ollut jo pidemmän aikaa takana päin, mutta en ole aikaisemmin saanut aikaiseksi kirjoittaa menneen vuoden sijoituksista, joten korjataan asia nyt. Jo pidemmän aikaa mediassa on rummutettu sitä, että osakkeet ovat ylihintaisia ja tulevasta korjausliikeestä on puhuttu lähes jatkuvalla syötöllä. Loppuvuodesta osakekurssit laskivat aika jyrkästi, mutta pian tämän jälkeen ne nousivat yhtä nopeasti takaisin. Itse en vieläkään koe, että osakemarkkina olisivat missään kuplassa (johtuen mm. erittäin matalasta korkotasosta). Tällä hetkellä S&P 500 -indeksistä johdettu ERP on noin 5 %, joka on korkeampi kuin mitä se on ollut keskimäärin vuosien 1960–2012 välisenä aikana.

Menneen vuoden viimeisellä neljänneksellä portfolioni tuotto ylitti vertailuindekseistä OMXH CAP GI -indeksin tuoton, mutta hävisi hieman S&P 500 TR -indeksille. Portfolioni tuotto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 4,47 %, kun vastaava luku OMXH CAP GI:lle oli 1,80 % ja S&P 500 TR -indeksille 4,93 %. Riskikorjattuja tuottoja tarkasteltaessa tulokset ovat hyvin samansuuntaisia. Salkkuni päihitti OMXH CAP GI -indeksin Sharpen ja Sortinon lukuja vertailtaessa, ja vastaavasti hävisi S&P 500 TR -indeksille näiden lukujen valossa. Portfolioni volatiliteetti oli viimeisellä neljänneksellä 15,24 %, kun se oli OMXH CAP GI:llä 18,11 % ja S&P 500 TR -indeksillä 14,13 %. Luvut ovat eriteltynä alla olevassa taulukossa.

 

Q4/2014 avainluvut

Q4/2014 avainluvut

Koko vuoden tuottoja vertailtaessa salkkuni päihitti vertailuindeksit selvällä marginaalilla. Vuoden 2014 aikana portfolioni tuotti 23,16 %. Vertailuindekseistä S&P 500 TR tuotti 13,69 % ja OMXH CAP GI 10,58 %. Portfolion tuotoissa on huomioitu kaupankäyntikulut sekä osingot nettomääräisinä. Vertailuindeksien tuotoissa on huomioitu osingot bruttomääräisinä.

Myös riskikorjattuja tuottoja vertailtaessa portfolioni menestyi paremmin kuin vertailuindeksit. Sharpen luku portfolioni kohdalla oli 1,935, kun se oli OMXH CAP GI:llä 0,585 ja S&P 500 TR -indeksillä 0,998. Myös Sortinon luvulla mitattuna salkkuni päihitti vertailuindeksit selkeästi. Portfolioni volatiliteetti koko vuodelta oli 10,68 %. OMXH CAP GI:n volatiliteetti oli 13,82 % ja S&P 500 TR -indeksin 11,21 %.

Portfolion ja vertailuindeksien 12kk tuotto

Portfolion ja vertailuindeksien 12kk tuotto

Nyt olen myös saanut hieman kerättyä dataa toisesta käyttämästäni sijoitusstrategiasta. Tämä strategia tuotti Q4/2014 aikana 5,18 %, jolloin se päihitti vertailuindeksit. Strategian volatiliteetti oli kuitenkin erittäin korkea, 20,48 %. Tarkempia lukuja en vielä laskenut, koska dataa on sen verran lyhyeltä ajalta.

Loppupäätelmänä mainittakoon, että sijoitusteni osalta vuosi 2014 sujui melko hyvin. Tuotot ylittivät selvästi vertailuindeksien tuotot, myös riskikorjatuilla luvuilla vertailtaessa. Tämä oli kuitenkin vain yksi vuosi muiden joukosta, mutta toivotaan että menestys jatkuisi myös pidemmällä aikavälillä. Kuten jo aiemmin totesin, en koe että osakemarkkinat olisivat tällä hetkellä mitenkään merkittävästi ylihinnoiteltuja, vaikka osakekurssien nousu on jatkunut melko voimakkaana alkuvuodesta. Alkuvuosi on portfolionikin osalta mennyt melko hyvin, jonkin verran ollaan ainakin S&P 500 -indeksiä edellä. Helsingin pörssin huiman nousun johdosta OMXH CAP GI -indeksiä salkkuni on merkittävästi jäljessä. Nähtäväksi jää, kuinka loppuvuosi sujuu.