Tuloskatsaus: Q2/2015


Tämän vuoden toinen neljännes on takana ja se sujui sijoitusteni osalta melko huonosti. Kyseisellä ajanjaksolla portfolioni tuotti -2,15 % ja vaihtoehtoisen strategiani tuotto jäi -2,20 %:iin. Vertailuindekseistä S&P 500 TR tuotti samalla ajnajaksolla 0,28 % ja OMXH CAP GI -5,47 %. Molempien salkkujeni tuottoja painoivat pari virhesijoitusta, joista olen aikaisemminkin jo maininnut. Vaikutus erityisesti vaihtoehtoisen strategiani tuottoihin oli merkittävä.

Huonosta neljänneksestä huolimatta molemmat portfolioni ovat S&P 500 TR -indeksiä edellä, kun tarkastellaan koko vuoden tuottoja. OMXH CAP GI:tä molemmat portfolioni ovat merkittävästi jäljessä, johtuen Helsingin pörssin erinomaisesta alkuvuodesta. Toisen neljänneksen päättyessä portfolioni arvosta noin 20 % oli suomalaisia osakkeita. Vaihtoehtoisen strategiaportfolion arvosta 0 % oli suomalaisia osakkeita, joten tämän strategian ja OMXH CAP GI:n vertailu ei ole edes kovin mielekästä. Molemmissa portfolioissa merkittävin paino on yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

Q2/2015 avainluvut

Q2/2015 avainluvut

Myös Sharpen luvulla mitattuna molemmat portfolioni hävisivät S&P 500 TR -indeksille. OMXH CAP GI:n todella surkean toisen neljänneksen johdosta molempien portfolioni Sharpen luvut olivat paremmat kuin ko. indeksillä. Sortinon luvulla mitattuna tulokset ovat samansuuntaiset.

Ensimmäisen puolivuotisjakson aikana molemmat portfolioni menestyivät riskikorjatuilla mittareilla vertailtaessa S&P 500 TR -indeksiä hieman paremmin, mutta hävisivät selkeästi OMXH CAP GI:lle. Koko portfolioni volatiliteetti oli puolivuotisjakson aikana suunnilleen samalla tasolla kuin S&P 500 TR -indeksin ja jonkin verran alhaisempi kuin OMXH CAP GI:llä.

 

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Kuten ylläolevasta graafista voi havaita, vaihtoehtoinen strategiani on kuluneen vuoden aikana kokenut pari merkittävää romahdusta. Nämä ovat johtuneet pääasiassa noista aiemmin mainitsemistani virhesijoituksista, jotka osaan jatkossa välttää. Toki varmasti muitakin virhesijoituksia tulee, mutta ainakin nämä kyseiset virheet ovat vältettävissä.

Huonosta neljänneksestä huolimatta, molemmat portfolioni ovat yhä S&P 500 TR -indeksiä edellä. Toivottavasti asetelma jatkuu samanlaisena vuoden loppuun asti, mieluiten vielä niin että ero vertailuindeksiin suurenee. Kolmannen neljänneksen alussa aloin keräämään dataa päivätasolla suomalaisten (ja ulkomaalaisten) osakkeiden painosta salkussani. Ajatuksenani on laskea OMXH CAP GI:n ja S&P 500 TR -indeksin tuotoista painotettu arvo, jossa painoina käytän oman portfolioni painoja suomalaisissa ja ulkomaalaisissa osakkeissa. Koska toistaiseksi suurin osa sijoituksistani on Yhdysvalloissa, niin en ole päätynyt käyttämään esimerkiksi MSCI World -indeksiä vertailuindeksinä. Mikäli kuitenkin tilanne muuttuu jossakin vaiheessa, niin tällöin myös vertailuindeksi muuttuu, jotta se vastaa paremmin omaa portfoliotani.

Viimeaikoina S&P 500 indeksistä johdettu riskipreemio on ollut laskusuunnassa. Tämä viittaisi siihen, että osakkeiden arvostus on noussut hieman. Mistään yliarvostuksesta en kuitenkaan lähtisi puhumaan, vaikkakin olen viimeaikoina huomannut että sopivien ostokohteiden löytäminen on muuttunut haastavammaksi.