Avainsana-arkisto: q3

Tuloskatsaus: Q3/2014


Tämän vuoden kolmas vuosineljännes on jo jonkin aikaa sitten päättynyt ja seuraavaksi olisi tarkoitus katsastaa miten salkku pärjäsi vertailuindekseilleen kuluneen neljänneksen aikana. Jo syyskuun puolella, ja erityisesti viimepäivien aikana, osakemarkkinat ovat ottaneet melko reilustikin takapakkia, joten jää nähtäväksi millainen loppuvuodesta tulee. Mediassa on myös esiintynyt paljon keskustelua siitä, että ovatko osakkeet jo ylihinnoiteltuja. S&P 500 indeksistä johdettu riskipreemio ei ainakaan tällä hetkellä viittaa siihen, että osakkeet olisivat ylihinnoiteltuja. Kuitenkin markkinoiden ajoittaminen on mahdotonta, joten en sen enempää spekuloi sitä, että ovatko osakkeet yli- vai alihinnoiteltuja. Sen sijaan etenen normaalin osto-ohjelmani mukaan.

Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä vertailuindekseistä S&P 500 TR tuotti 1,13 % ja OMXH CAP GI ainoastaan 0,19 %. Vastaavasti portfolioni tuotto kyseisellä ajanjaksolla oli 3,53 %. Ei siis mikään huippusuoritus, mutta päihitti sentään vertailuindeksit. Yhdeksän kuukauden tuotto oli S&P 500 TR -indeksillä 8,34 % ja OMXH CAP GI -indeksillä 8,62 %. Portfolioni tuotto kuluneen yhdeksän kuukauden aikana oli 17,89 %. Päivittäisiä tuottoja seuratessani en olisi uskonut, että portfolioni olisi menestynyt näinkään hyvin. Kuten aiemminkin, portfolion tuotoissa on huomioitu osingot nettomääräisinä. Vertailuindeksien osingot ovat bruttomääräisinä.

 

Portfolion ja vertailuindeksien 9kk tuotto

Portfolion ja vertailuindeksien 9kk tuotto

Riskikorjattuja tuottoja vertailtaessa portfolioni päihitti vertailuindeksit. Portfolioni Sharpen luku kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,355. S&P 500 TR -indeksin Sharpen luku oli 0,055 ja OMXH CAP GI:n -0,040. Tämä on seurausta portfolioni korkeammasta ylituotosta sekä matalammasta volatiliteetista. Kun riskikorjattuja tuottoja verrataan Sortino-lukua käyttäen, ovat tulokset samankaltaisia. Q3 aikana portfolioni Sortino-luku oli 0,099, kun se oli -0,002 S&P 500 TR -indeksille ja -0,029 OMXH CAP GI -indeksille. Luvut ovat eriteltynä alla olevassa taulukossa.

Q3/2014 avainluvut

Q3/2014 avainluvut

Myös kuluneen yhdeksän kuukauden jaksolla portfolioni päihitti vertailuindeksit, kun suoriutumista mitataan riskikorjatuilla tuotoilla. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana portfolioni Sharpen luku oli 1,844 ja Sortino-luku 0,206. S&P 500 TR -indeksin Sharpen luku oli 0,642 ja Sortino-luku 0,050. Vastaavasti OMXH CAP GI -indeksin Sharpen luku oli 0,558 ja Sortino-luku 0,049. Kuten myös kuluneen neljänneksen aikana, portfolioni volatiliteetti ja downside risk olivat alhaisemmat kuin vertailuindekseillä viimeisen yhdeksän kuukauden aikana.

Aiemmassa tuloskatsausessani mainitsin vähentäväni suomalaisten osakkeiden painoa salkussani ja näin myös teinkin. Tällä hetkellä suomalaisten arvopapereiden paino salkussani on noin 23 %. Muut osakkeet ovat enimmäkseen yhdysvaltalaisia. Lisäksi kuluneen neljänneksen aikana tein vihdoin toiselle sijoitusstrategialleni oman seurannan, joten jatkossa voin seurata tarkemmin sen menestymistä.

Loppupäätelmänä mainittakoon, että olen melko tyytyväinen salkkuni tähänastiseen kehitykseen. Toivottavasti kehitys jatkuu samanlaisena myös loppuvuoden ajan (ja tietenkin tulevina vuosina). Kuten jo kirjoituksen alkupuolella mainitsin, niin osakkeet ovat ottaneet viimepäivinä melko reilusti takapakkia (lukuun ottamatta tätä päivää). Itse en ole niinkään huolestunut vaikka kurssit laskisivat jatkossakin. Jatkan osto-ohjelmaani totuttuun tapaan ja mikäli osakekurssit laskevat, niin se voi tarjota hyvän mahdollisuuden ostaa osakkeita edullisesti.

Tuloskatsaus: kolmannen vuosineljänneksen tulos


Kolmannen vuosineljänneksen aikana Helsingin pörssissä koettiin melkoista rallia. Merkittävimpänä yksittäisenä uutisena voi varmastikin mainita Microsoftin tekemän ostotarjouksen Nokian matkapuhelintoiminnoista. Nokian osakekurssi kasvoikin noin 70,5 % kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Oman portfolioni menestys ei ollut menneellä vuosineljänneksellä yhtä ruusuinen. Portfolioni hävisi selkeästi kummallekin vertailuindeksille. Myös koko vuoden tuotto painui selkeästi vertailuindeksien tuottojen alapuolelle. Kolmannen vuosineljänneksen aikana OMXH25-indeksi tuotti huimat 18,46 % ja OMXH CAP tuottoindeksi 16,68 %. Portfolion tuotto oli ainoastaan 6,18 %. Salkkuni volatiliteetti oli huomattavasti alhaisempi kuin vertailuindekseillä: 9,25 % vs. 13,93 % (OMXH CAP tuottoindeksi) & 15,74 % (OMXH25). Tästä huolimatta portfolion riskikorjattu tuotto oli vertailuindeksejä alhaisempi.

Kuten mainitsin, salkkuni koko vuoden tuotto painui myös vertailuindeksien alapuolelle. Kuluneen yhdeksän kuukauden aikana OMXH25 tuotti 19,03 % ja OMXH CAP tuottoindeksi 23,33 %. Portfolion yhdeksän kuukauden tuotoksi muodostui 12,44 %. Alla olevassa taulukossa luvut vielä eriteltynä. Kirittävää siis riittää, mikäli aikoo edes tasoihin vertailuindeksien tuottojen kanssa.

Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulokset

Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulokset

Portfolion ja vertailuindeksien tuotto

Portfolion ja vertailuindeksien tuotto

Kuluneella vuosineljänneksellä muutoksia salkun sisällössä ei juurikaan tapahtunut. Koneen lyhyestä positiosta luovuin heinäkuussa, Koneen toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen osakkeen painuessa reilusti alle 60 euron. Lisäksi kasvatin omistustani Ship Finance Internationalissa. Seuraamistani Helsingin pörssin yhtiöistä tällä hetkellä yksikään ei mielestäni ole ostohinnoissa. Pohjois-Amerikassakaan niitä ei mielestäni liiemmin ole. Mikäli Ship Finance Internationalin osakkeen hinta valahtaa lähemmäksi 15 dollaria, aion todennäköisesti kasvattaa osakkeen osuutta salkussani.