Avainsana-arkisto: q2-tulos

Tuloskatsaus: Q2/2015


Tämän vuoden toinen neljännes on takana ja se sujui sijoitusteni osalta melko huonosti. Kyseisellä ajanjaksolla portfolioni tuotti -2,15 % ja vaihtoehtoisen strategiani tuotto jäi -2,20 %:iin. Vertailuindekseistä S&P 500 TR tuotti samalla ajnajaksolla 0,28 % ja OMXH CAP GI -5,47 %. Molempien salkkujeni tuottoja painoivat pari virhesijoitusta, joista olen aikaisemminkin jo maininnut. Vaikutus erityisesti vaihtoehtoisen strategiani tuottoihin oli merkittävä.

Huonosta neljänneksestä huolimatta molemmat portfolioni ovat S&P 500 TR -indeksiä edellä, kun tarkastellaan koko vuoden tuottoja. OMXH CAP GI:tä molemmat portfolioni ovat merkittävästi jäljessä, johtuen Helsingin pörssin erinomaisesta alkuvuodesta. Toisen neljänneksen päättyessä portfolioni arvosta noin 20 % oli suomalaisia osakkeita. Vaihtoehtoisen strategiaportfolion arvosta 0 % oli suomalaisia osakkeita, joten tämän strategian ja OMXH CAP GI:n vertailu ei ole edes kovin mielekästä. Molemmissa portfolioissa merkittävin paino on yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

Q2/2015 avainluvut

Q2/2015 avainluvut

Myös Sharpen luvulla mitattuna molemmat portfolioni hävisivät S&P 500 TR -indeksille. OMXH CAP GI:n todella surkean toisen neljänneksen johdosta molempien portfolioni Sharpen luvut olivat paremmat kuin ko. indeksillä. Sortinon luvulla mitattuna tulokset ovat samansuuntaiset.

Ensimmäisen puolivuotisjakson aikana molemmat portfolioni menestyivät riskikorjatuilla mittareilla vertailtaessa S&P 500 TR -indeksiä hieman paremmin, mutta hävisivät selkeästi OMXH CAP GI:lle. Koko portfolioni volatiliteetti oli puolivuotisjakson aikana suunnilleen samalla tasolla kuin S&P 500 TR -indeksin ja jonkin verran alhaisempi kuin OMXH CAP GI:llä.

 

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Kuten ylläolevasta graafista voi havaita, vaihtoehtoinen strategiani on kuluneen vuoden aikana kokenut pari merkittävää romahdusta. Nämä ovat johtuneet pääasiassa noista aiemmin mainitsemistani virhesijoituksista, jotka osaan jatkossa välttää. Toki varmasti muitakin virhesijoituksia tulee, mutta ainakin nämä kyseiset virheet ovat vältettävissä.

Huonosta neljänneksestä huolimatta, molemmat portfolioni ovat yhä S&P 500 TR -indeksiä edellä. Toivottavasti asetelma jatkuu samanlaisena vuoden loppuun asti, mieluiten vielä niin että ero vertailuindeksiin suurenee. Kolmannen neljänneksen alussa aloin keräämään dataa päivätasolla suomalaisten (ja ulkomaalaisten) osakkeiden painosta salkussani. Ajatuksenani on laskea OMXH CAP GI:n ja S&P 500 TR -indeksin tuotoista painotettu arvo, jossa painoina käytän oman portfolioni painoja suomalaisissa ja ulkomaalaisissa osakkeissa. Koska toistaiseksi suurin osa sijoituksistani on Yhdysvalloissa, niin en ole päätynyt käyttämään esimerkiksi MSCI World -indeksiä vertailuindeksinä. Mikäli kuitenkin tilanne muuttuu jossakin vaiheessa, niin tällöin myös vertailuindeksi muuttuu, jotta se vastaa paremmin omaa portfoliotani.

Viimeaikoina S&P 500 indeksistä johdettu riskipreemio on ollut laskusuunnassa. Tämä viittaisi siihen, että osakkeiden arvostus on noussut hieman. Mistään yliarvostuksesta en kuitenkaan lähtisi puhumaan, vaikkakin olen viimeaikoina huomannut että sopivien ostokohteiden löytäminen on muuttunut haastavammaksi.

Tuloskatsaus: Q2/2014


Kuluneesta vuodesta puolet on takana ja on aika tarkastella kuinka portfolion arvo kehittyi kuluneen puolen vuoden aikana. Toisen vuosineljänneksen aikana otin testikäyttöön uuden sijoitusstrategian. Uuden strategian tuotot sisältyvät tässä kirjoituksessa esitettyihin portfolion kokonaistuottoihin. Strategian toimivuudesta en osaa kuitenkaan vielä sanoa oikeastaan mitään, koska se on ollut käytössä vasta reilu pari kuukautta. Portfolioni paino Yhdysvaltojen osakkeissa on kasvanut merkittävästi, joten OMXH 25 -indeksin sijasta käytän toisena vertailuindeksinä S&P 500 Total Return -indeksiä.

Toisen vuosineljänneksen aikana portfolion tuotto oli melko vaatimaton, ainoastaan 2,58 %. Samalla aikaperiodilla OMXH CAP GI tuotti 6,42 % ja S&P 500 TR -indeksi 5,23 %.  Ensimmäisen puolen vuoden tuottoja vertailtaessa portfolioni tuotot ylittivät vertailuindeksien tuotot selvästi. Portfolion tuotto ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 13,87 %, kun samalla aikaperiodilla OMXH CAP GI tuotti 8,42 % ja S&P 500 TR 7,14 %. Portfolioni tuotoissa on huomioitu kaupankäyntikulut sekä osingot nettomääräisinä. Vertailuindeksien tuotoissa on huomioitu osingot bruttomääräisinä.

Portfolion ja vertailuindeksien 6kk tuotto

Portfolion ja vertailuindeksien 6kk tuotto

Portfolioni hävisi toisella neljänneksellä vertailuindekseille, kun verrataan riskikorjattuja tuottoja. Q2 aikana portfolioni Sharpen luku oli 0,279, kun se oli 0,535 OMXH CAP GI -indeksille ja 0,496 S&P 500 TR -indeksille. Portfolioni Sortino-luku toisen neljänneksen aikana oli ainoastaan 0,069. Vastaavalla ajanjaksolla OMXH CAP GI -indeksin Sortino-luku oli 0,119 ja S&P 500 TR -indeksin 0,114. Tuottojen volatiliteetti sekä downside risk olivat portfoliollani alhaisemmat kuin vertailuindekseillä toisen neljänneksen aikana.

Vertailtaessa menneen puolivuotiskauden riskikorjattuja tuottoja, portfolioni menestyi vertailuindeksejä selvästi paremmin. Portfolioni Sharpen luku oli 1,403, kun se OMXH CAP GI:llä oli 0,556 ja S&P 500 TR -indeksillä 0,554. Myös Sortino-luvulla mitattuna portfolioni päihitti vertailuindeksit ensimmäisen puolen vuoden aikana. Luvut ovat nähtävissä alla olevassa taulukossa.

Q2/2014 avainluvut

Q2/2014 avainluvut

Loppuyhteenvetona todettakoon, että toinen vuosineljännes sujui portfolioni osalta melko kehnosti. Tästä huolimatta portfolioni tuotto kuluneen vuoden aikana on ollut selvästi parempi kuin vertailuindeksien. Toivottavasti asetelma pysyy samana vuoden loppuun. Kolmannen vuosineljänneksen aikana lisään todennäköisesti uuden sijoitusstrategiani painoa salkussa. On myös melko todennäköistä, että vähennän suomalaisten osakkeiden painoa salkussa.