Avainsana-arkisto: q1

Tuloskatsaus: Q1/2015


Vuoden ensimmäinen neljännes olisi taas takana. Kuluneen neljänneksen aikana erityisesti Helsingin pörssin tuotot olivat todella korkeat. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksin tuotto sen sijaan jäi melko vaatimattomaksi. Helsingin pörssin OMXH CAP GI tuotti ensimmäisen neljänneksen aikana huikeat 18,42 %. S&P 500 TR -indeksin tuotto jäi ainoastaan 0,95 prosenttiin.

S&P 500 -indeksistä johdettu riskipreemio oli 31.3.2015 5,13 %, joten tämän perusteella Yhdysvaltojen osakemarkkinat eivät näyttäisi olevan mitenkään ylihinnoiteltu. Vuosien 1960–2014 aikana ko. indeksistä johdettu riskipreemio on ollut keskimäärin 4,07 %. Eli en vieläkään näe markkinoilla kuplaa, vaikka siitä on mediassa puhuttu jo varmaan viimeisen vuoden ajan, kuten olen aikaisemmissakin tuloskatsauksissa maininnut.

Portfolioni tuotti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 7,27 %. Suomiosakkeiden paino portfoliossa on noin 20 %. Portfolioni hävisi siis selvästi OMXH CAP GI:lle, mutta päihitti S&P 500 TR -indeksin. Toinen käyttämäni strategia tuotti 4,49 %. Tässä strategiassa Suomiosakkeiden paino on 0 %. Kuten aikaisemminkin, indeksien tuotoissa osingot on huomioitu bruttomääräisesti. Vastaavasti portfolioideni tuotossa osingot on huomioitu nettomääräisesti. Portfolioiden tuotoissa on huomioitu myös kaupankäyntikulut.

 

Q1/2015 avainluvut

Q1/2015 avainluvut

Riskikorjattuja tuottoja vertailtaessa portfolioni sekä myös vaihtoehtoinen strategiani päihittivät S&P 500 TR -indeksin.  Näillä tunnusluvuilla mitattuna ko. portfoliot hävisivät kuitenkin selkeästi OMXH CAP GI:lle. Portfolion vuositason volatiliteetti oli alhaisempi kuin vertailuindekseillä ja vastaavasti toisella strategiallani se oli korkeampi kuin vertailuindekseillä. Vaikka toisen strategiani volatiliteetti oli korkeampi kuin S&P 500 TR -indeksillä, se silti menestyi paremmin Sharpen luvulla mitattuna. Luvut ovat eriteltynä tarkemmin oheisessa kuvassa.

 

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Kuten yllä olevasta kuvasta voi havaita, seurasi vaihtoehtoinen strategiani melko vahvasti koko portfolioni tuottoja. Maaliskuun lopussa kuitenkin ero repesi melko suuren romahduksen johdosta. Romahdus johtui parista virhesijoituksesta, joiden välttämiseksi olen hieman hionut strategiaani. Virhesijotuksia toki varmasti tästäkin huolimatta tulee.

Yhteenvetona mainittakoon, että olen suht tyytyväinen ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. OMXH CAP GI:lle molemmat portfoliot hävisivät selkeästi. Positiivista on se, että S&P 500 TR -indeksille portfolioni pärjäsi suhteellisen hyvin. Toisen käyttämäni strategian tuotto oli jonkinmoinen pettymys, mutta pitkä aikaväli näyttää miten kyseinen strategia tulee toimimaan.

Tuloskatsaus: Q1/2014


Tämä vuosi on alkanut hieman paremmin kuin viime vuosi päättyi. Ensimmäisen neljänneksen aikana portfolioni tuotti 11,01 % kun OMXH 25 tuotti ainoastaan 0,29 %. Vertailuindekseistä toinen: OMXH CAP GI tuotti ensimmäisen neljänneksen aikana 1,30 %. Salkun tuotoissa on huomioitu osinkojen verot sekä kaupankäyntikulut. Portfolioni voitti vertailuindeksit selkeästi myös Sharpen ja Sortinon mittareilla mitattuna.

Q1 2014 tuotto

Q1 2014 tuotto

Portfolion volatiliteetti oli myös alhaisempi kuin vertailuindekseillä. Sharpen luvulla mitattuna portfolio päihitti markkinaindeksit selkeästi. Portfolioni Sharpen luku ensimmäisen neljänneksen aikana oli 2,7 kun se oli OMXH 25 -indeksille 0,08 ja OMXH CAP GI -indeksille 0,46. Myös Sortinon luvulla mitattuna portfolio päihitti indeksit selkeästi. Portfolion Sortinon luku oli 0,61. Vastaava luku OMXH 25 -indeksille oli -0,01 ja OMXH CAP GI -indeksille 0,01. Sortinon lukua laskettaessa on käytetty 5 % minimituottoa (MAR).

Q1 2014 tunnusluvut

Q1 2014 tunnusluvut

Olen ollut melko varovainen ostojen suhteen koko alkuvuoden ajan ja odottelen korjausliikettä osakemarkkinoille, joka voi tarjota hyviä ostotilaisuuksia. Lisäksi olen testaillut hieman erästä sijoitustrategiaa, jonka todennäköisesti otan käytännön testiin toisen neljänneksen aikana. Backtestausten perusteella strategia näyttäisi ainakin toimivan erittäin hyvin. Pyrin kuitenkin olemaan melko ennakkoluuloinen asioita kohtaan, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. Skeptisyydestä tuskin tällä alalla on haittaa. Jää siis nähtäväksi miten strategia toimii käytännössä.