Avainsana-arkisto: 2015

Tuloskatsaus: vuosi 2015


Sijoitusvuosi 2015 on takana ja uusi vuosikin on ehtinyt alkaa hyvin mollivoittoisesti. Jatkossa aion tarkastella tuottoja puolivuosittain, joten Q3 tuloskatsauksen jätin väliin.

Vuoden 2015 toinen puolikas sujui salkkuni osalta huonosti. Salkun tuotto toisella puolikkaalla oli -5,65 %. Vielä huonommin menestyi vaihtoehtoinen strategiani, jonka tuotto oli -8,88 %. S&P 500 TR -indeksi tuotti vastaavalla ajanjaksolla 0,15 % ja OMXH CAP GI 3,56 %. Salkun tuotoissa osingot on huomioitu nettomääräisinä, indeksien tuotoissa osingot ovat bruttomääräisinä. Myös Sharpen ja Sortinon luvuilla mitattuna molemmat strategiani hävisivät selkeästi em. indekseille.

Q4/2015 avainluvut

Q4/2015 avainluvut

Koko vuoden tuottoja tarkasteltaessa tulokset ovat hyvin samansuuntaiset, joskaan koko portfolioni ei aivan niin huonosti menestynyt. Koko vuoden tuotto oli 0,97 %, kakkosstrategian tuoton jäädessä -6,89 %:iin. S&P 500 TR -indeksi tuotti 1,38 % ja OMXH CAP GI huikeat 15,92 %. Sharpen ja Sortinon lukuja vertailtaessa salkkuni hävisi molemmille indekseille.

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q4 tuotto

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q4 tuotto

Vuoden 2016 alku on ollut samanlainen kuin mihin vuosi 2015 päättyi. Rajusta laskusta huolimatta on pysyttävä valitussa strategiassa ja pidettävä pää kylmänä. Tämänkaltaisissa tilanteissa tulee helposti tehtyä virheitä, mikäli alkaa hötkyilemään.

Lisäsin sivustolle "Markkinadata" -sivun, josta näkyy S&P 500- ja OMXH25 -indekseistä johdetut riskipreemiot sekä indeksien EV/EBITDA-tunnusluvut.

Tuloskatsaus: Q1/2015


Vuoden ensimmäinen neljännes olisi taas takana. Kuluneen neljänneksen aikana erityisesti Helsingin pörssin tuotot olivat todella korkeat. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksin tuotto sen sijaan jäi melko vaatimattomaksi. Helsingin pörssin OMXH CAP GI tuotti ensimmäisen neljänneksen aikana huikeat 18,42 %. S&P 500 TR -indeksin tuotto jäi ainoastaan 0,95 prosenttiin.

S&P 500 -indeksistä johdettu riskipreemio oli 31.3.2015 5,13 %, joten tämän perusteella Yhdysvaltojen osakemarkkinat eivät näyttäisi olevan mitenkään ylihinnoiteltu. Vuosien 1960–2014 aikana ko. indeksistä johdettu riskipreemio on ollut keskimäärin 4,07 %. Eli en vieläkään näe markkinoilla kuplaa, vaikka siitä on mediassa puhuttu jo varmaan viimeisen vuoden ajan, kuten olen aikaisemmissakin tuloskatsauksissa maininnut.

Portfolioni tuotti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 7,27 %. Suomiosakkeiden paino portfoliossa on noin 20 %. Portfolioni hävisi siis selvästi OMXH CAP GI:lle, mutta päihitti S&P 500 TR -indeksin. Toinen käyttämäni strategia tuotti 4,49 %. Tässä strategiassa Suomiosakkeiden paino on 0 %. Kuten aikaisemminkin, indeksien tuotoissa osingot on huomioitu bruttomääräisesti. Vastaavasti portfolioideni tuotossa osingot on huomioitu nettomääräisesti. Portfolioiden tuotoissa on huomioitu myös kaupankäyntikulut.

 

Q1/2015 avainluvut

Q1/2015 avainluvut

Riskikorjattuja tuottoja vertailtaessa portfolioni sekä myös vaihtoehtoinen strategiani päihittivät S&P 500 TR -indeksin.  Näillä tunnusluvuilla mitattuna ko. portfoliot hävisivät kuitenkin selkeästi OMXH CAP GI:lle. Portfolion vuositason volatiliteetti oli alhaisempi kuin vertailuindekseillä ja vastaavasti toisella strategiallani se oli korkeampi kuin vertailuindekseillä. Vaikka toisen strategiani volatiliteetti oli korkeampi kuin S&P 500 TR -indeksillä, se silti menestyi paremmin Sharpen luvulla mitattuna. Luvut ovat eriteltynä tarkemmin oheisessa kuvassa.

 

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Kuten yllä olevasta kuvasta voi havaita, seurasi vaihtoehtoinen strategiani melko vahvasti koko portfolioni tuottoja. Maaliskuun lopussa kuitenkin ero repesi melko suuren romahduksen johdosta. Romahdus johtui parista virhesijoituksesta, joiden välttämiseksi olen hieman hionut strategiaani. Virhesijotuksia toki varmasti tästäkin huolimatta tulee.

Yhteenvetona mainittakoon, että olen suht tyytyväinen ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. OMXH CAP GI:lle molemmat portfoliot hävisivät selkeästi. Positiivista on se, että S&P 500 TR -indeksille portfolioni pärjäsi suhteellisen hyvin. Toisen käyttämäni strategian tuotto oli jonkinmoinen pettymys, mutta pitkä aikaväli näyttää miten kyseinen strategia tulee toimimaan.