Avainsana-arkisto: 2014

Tuloskatsaus: vuosi 2014


Vuosi 2014 on ollut jo pidemmän aikaa takana päin, mutta en ole aikaisemmin saanut aikaiseksi kirjoittaa menneen vuoden sijoituksista, joten korjataan asia nyt. Jo pidemmän aikaa mediassa on rummutettu sitä, että osakkeet ovat ylihintaisia ja tulevasta korjausliikeestä on puhuttu lähes jatkuvalla syötöllä. Loppuvuodesta osakekurssit laskivat aika jyrkästi, mutta pian tämän jälkeen ne nousivat yhtä nopeasti takaisin. Itse en vieläkään koe, että osakemarkkina olisivat missään kuplassa (johtuen mm. erittäin matalasta korkotasosta). Tällä hetkellä S&P 500 -indeksistä johdettu ERP on noin 5 %, joka on korkeampi kuin mitä se on ollut keskimäärin vuosien 1960–2012 välisenä aikana.

Menneen vuoden viimeisellä neljänneksellä portfolioni tuotto ylitti vertailuindekseistä OMXH CAP GI -indeksin tuoton, mutta hävisi hieman S&P 500 TR -indeksille. Portfolioni tuotto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 4,47 %, kun vastaava luku OMXH CAP GI:lle oli 1,80 % ja S&P 500 TR -indeksille 4,93 %. Riskikorjattuja tuottoja tarkasteltaessa tulokset ovat hyvin samansuuntaisia. Salkkuni päihitti OMXH CAP GI -indeksin Sharpen ja Sortinon lukuja vertailtaessa, ja vastaavasti hävisi S&P 500 TR -indeksille näiden lukujen valossa. Portfolioni volatiliteetti oli viimeisellä neljänneksellä 15,24 %, kun se oli OMXH CAP GI:llä 18,11 % ja S&P 500 TR -indeksillä 14,13 %. Luvut ovat eriteltynä alla olevassa taulukossa.

 

Q4/2014 avainluvut

Q4/2014 avainluvut

Koko vuoden tuottoja vertailtaessa salkkuni päihitti vertailuindeksit selvällä marginaalilla. Vuoden 2014 aikana portfolioni tuotti 23,16 %. Vertailuindekseistä S&P 500 TR tuotti 13,69 % ja OMXH CAP GI 10,58 %. Portfolion tuotoissa on huomioitu kaupankäyntikulut sekä osingot nettomääräisinä. Vertailuindeksien tuotoissa on huomioitu osingot bruttomääräisinä.

Myös riskikorjattuja tuottoja vertailtaessa portfolioni menestyi paremmin kuin vertailuindeksit. Sharpen luku portfolioni kohdalla oli 1,935, kun se oli OMXH CAP GI:llä 0,585 ja S&P 500 TR -indeksillä 0,998. Myös Sortinon luvulla mitattuna salkkuni päihitti vertailuindeksit selkeästi. Portfolioni volatiliteetti koko vuodelta oli 10,68 %. OMXH CAP GI:n volatiliteetti oli 13,82 % ja S&P 500 TR -indeksin 11,21 %.

Portfolion ja vertailuindeksien 12kk tuotto

Portfolion ja vertailuindeksien 12kk tuotto

Nyt olen myös saanut hieman kerättyä dataa toisesta käyttämästäni sijoitusstrategiasta. Tämä strategia tuotti Q4/2014 aikana 5,18 %, jolloin se päihitti vertailuindeksit. Strategian volatiliteetti oli kuitenkin erittäin korkea, 20,48 %. Tarkempia lukuja en vielä laskenut, koska dataa on sen verran lyhyeltä ajalta.

Loppupäätelmänä mainittakoon, että sijoitusteni osalta vuosi 2014 sujui melko hyvin. Tuotot ylittivät selvästi vertailuindeksien tuotot, myös riskikorjatuilla luvuilla vertailtaessa. Tämä oli kuitenkin vain yksi vuosi muiden joukosta, mutta toivotaan että menestys jatkuisi myös pidemmällä aikavälillä. Kuten jo aiemmin totesin, en koe että osakemarkkinat olisivat tällä hetkellä mitenkään merkittävästi ylihinnoiteltuja, vaikka osakekurssien nousu on jatkunut melko voimakkaana alkuvuodesta. Alkuvuosi on portfolionikin osalta mennyt melko hyvin, jonkin verran ollaan ainakin S&P 500 -indeksiä edellä. Helsingin pörssin huiman nousun johdosta OMXH CAP GI -indeksiä salkkuni on merkittävästi jäljessä. Nähtäväksi jää, kuinka loppuvuosi sujuu.

Tuloskatsaus: Q3/2014


Tämän vuoden kolmas vuosineljännes on jo jonkin aikaa sitten päättynyt ja seuraavaksi olisi tarkoitus katsastaa miten salkku pärjäsi vertailuindekseilleen kuluneen neljänneksen aikana. Jo syyskuun puolella, ja erityisesti viimepäivien aikana, osakemarkkinat ovat ottaneet melko reilustikin takapakkia, joten jää nähtäväksi millainen loppuvuodesta tulee. Mediassa on myös esiintynyt paljon keskustelua siitä, että ovatko osakkeet jo ylihinnoiteltuja. S&P 500 indeksistä johdettu riskipreemio ei ainakaan tällä hetkellä viittaa siihen, että osakkeet olisivat ylihinnoiteltuja. Kuitenkin markkinoiden ajoittaminen on mahdotonta, joten en sen enempää spekuloi sitä, että ovatko osakkeet yli- vai alihinnoiteltuja. Sen sijaan etenen normaalin osto-ohjelmani mukaan.

Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä vertailuindekseistä S&P 500 TR tuotti 1,13 % ja OMXH CAP GI ainoastaan 0,19 %. Vastaavasti portfolioni tuotto kyseisellä ajanjaksolla oli 3,53 %. Ei siis mikään huippusuoritus, mutta päihitti sentään vertailuindeksit. Yhdeksän kuukauden tuotto oli S&P 500 TR -indeksillä 8,34 % ja OMXH CAP GI -indeksillä 8,62 %. Portfolioni tuotto kuluneen yhdeksän kuukauden aikana oli 17,89 %. Päivittäisiä tuottoja seuratessani en olisi uskonut, että portfolioni olisi menestynyt näinkään hyvin. Kuten aiemminkin, portfolion tuotoissa on huomioitu osingot nettomääräisinä. Vertailuindeksien osingot ovat bruttomääräisinä.

 

Portfolion ja vertailuindeksien 9kk tuotto

Portfolion ja vertailuindeksien 9kk tuotto

Riskikorjattuja tuottoja vertailtaessa portfolioni päihitti vertailuindeksit. Portfolioni Sharpen luku kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,355. S&P 500 TR -indeksin Sharpen luku oli 0,055 ja OMXH CAP GI:n -0,040. Tämä on seurausta portfolioni korkeammasta ylituotosta sekä matalammasta volatiliteetista. Kun riskikorjattuja tuottoja verrataan Sortino-lukua käyttäen, ovat tulokset samankaltaisia. Q3 aikana portfolioni Sortino-luku oli 0,099, kun se oli -0,002 S&P 500 TR -indeksille ja -0,029 OMXH CAP GI -indeksille. Luvut ovat eriteltynä alla olevassa taulukossa.

Q3/2014 avainluvut

Q3/2014 avainluvut

Myös kuluneen yhdeksän kuukauden jaksolla portfolioni päihitti vertailuindeksit, kun suoriutumista mitataan riskikorjatuilla tuotoilla. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana portfolioni Sharpen luku oli 1,844 ja Sortino-luku 0,206. S&P 500 TR -indeksin Sharpen luku oli 0,642 ja Sortino-luku 0,050. Vastaavasti OMXH CAP GI -indeksin Sharpen luku oli 0,558 ja Sortino-luku 0,049. Kuten myös kuluneen neljänneksen aikana, portfolioni volatiliteetti ja downside risk olivat alhaisemmat kuin vertailuindekseillä viimeisen yhdeksän kuukauden aikana.

Aiemmassa tuloskatsausessani mainitsin vähentäväni suomalaisten osakkeiden painoa salkussani ja näin myös teinkin. Tällä hetkellä suomalaisten arvopapereiden paino salkussani on noin 23 %. Muut osakkeet ovat enimmäkseen yhdysvaltalaisia. Lisäksi kuluneen neljänneksen aikana tein vihdoin toiselle sijoitusstrategialleni oman seurannan, joten jatkossa voin seurata tarkemmin sen menestymistä.

Loppupäätelmänä mainittakoon, että olen melko tyytyväinen salkkuni tähänastiseen kehitykseen. Toivottavasti kehitys jatkuu samanlaisena myös loppuvuoden ajan (ja tietenkin tulevina vuosina). Kuten jo kirjoituksen alkupuolella mainitsin, niin osakkeet ovat ottaneet viimepäivinä melko reilusti takapakkia (lukuun ottamatta tätä päivää). Itse en ole niinkään huolestunut vaikka kurssit laskisivat jatkossakin. Jatkan osto-ohjelmaani totuttuun tapaan ja mikäli osakekurssit laskevat, niin se voi tarjota hyvän mahdollisuuden ostaa osakkeita edullisesti.

Tuloskatsaus: Q2/2014


Kuluneesta vuodesta puolet on takana ja on aika tarkastella kuinka portfolion arvo kehittyi kuluneen puolen vuoden aikana. Toisen vuosineljänneksen aikana otin testikäyttöön uuden sijoitusstrategian. Uuden strategian tuotot sisältyvät tässä kirjoituksessa esitettyihin portfolion kokonaistuottoihin. Strategian toimivuudesta en osaa kuitenkaan vielä sanoa oikeastaan mitään, koska se on ollut käytössä vasta reilu pari kuukautta. Portfolioni paino Yhdysvaltojen osakkeissa on kasvanut merkittävästi, joten OMXH 25 -indeksin sijasta käytän toisena vertailuindeksinä S&P 500 Total Return -indeksiä.

Toisen vuosineljänneksen aikana portfolion tuotto oli melko vaatimaton, ainoastaan 2,58 %. Samalla aikaperiodilla OMXH CAP GI tuotti 6,42 % ja S&P 500 TR -indeksi 5,23 %.  Ensimmäisen puolen vuoden tuottoja vertailtaessa portfolioni tuotot ylittivät vertailuindeksien tuotot selvästi. Portfolion tuotto ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 13,87 %, kun samalla aikaperiodilla OMXH CAP GI tuotti 8,42 % ja S&P 500 TR 7,14 %. Portfolioni tuotoissa on huomioitu kaupankäyntikulut sekä osingot nettomääräisinä. Vertailuindeksien tuotoissa on huomioitu osingot bruttomääräisinä.

Portfolion ja vertailuindeksien 6kk tuotto

Portfolion ja vertailuindeksien 6kk tuotto

Portfolioni hävisi toisella neljänneksellä vertailuindekseille, kun verrataan riskikorjattuja tuottoja. Q2 aikana portfolioni Sharpen luku oli 0,279, kun se oli 0,535 OMXH CAP GI -indeksille ja 0,496 S&P 500 TR -indeksille. Portfolioni Sortino-luku toisen neljänneksen aikana oli ainoastaan 0,069. Vastaavalla ajanjaksolla OMXH CAP GI -indeksin Sortino-luku oli 0,119 ja S&P 500 TR -indeksin 0,114. Tuottojen volatiliteetti sekä downside risk olivat portfoliollani alhaisemmat kuin vertailuindekseillä toisen neljänneksen aikana.

Vertailtaessa menneen puolivuotiskauden riskikorjattuja tuottoja, portfolioni menestyi vertailuindeksejä selvästi paremmin. Portfolioni Sharpen luku oli 1,403, kun se OMXH CAP GI:llä oli 0,556 ja S&P 500 TR -indeksillä 0,554. Myös Sortino-luvulla mitattuna portfolioni päihitti vertailuindeksit ensimmäisen puolen vuoden aikana. Luvut ovat nähtävissä alla olevassa taulukossa.

Q2/2014 avainluvut

Q2/2014 avainluvut

Loppuyhteenvetona todettakoon, että toinen vuosineljännes sujui portfolioni osalta melko kehnosti. Tästä huolimatta portfolioni tuotto kuluneen vuoden aikana on ollut selvästi parempi kuin vertailuindeksien. Toivottavasti asetelma pysyy samana vuoden loppuun. Kolmannen vuosineljänneksen aikana lisään todennäköisesti uuden sijoitusstrategiani painoa salkussa. On myös melko todennäköistä, että vähennän suomalaisten osakkeiden painoa salkussa.

Tuloskatsaus: Q1/2014


Tämä vuosi on alkanut hieman paremmin kuin viime vuosi päättyi. Ensimmäisen neljänneksen aikana portfolioni tuotti 11,01 % kun OMXH 25 tuotti ainoastaan 0,29 %. Vertailuindekseistä toinen: OMXH CAP GI tuotti ensimmäisen neljänneksen aikana 1,30 %. Salkun tuotoissa on huomioitu osinkojen verot sekä kaupankäyntikulut. Portfolioni voitti vertailuindeksit selkeästi myös Sharpen ja Sortinon mittareilla mitattuna.

Q1 2014 tuotto

Q1 2014 tuotto

Portfolion volatiliteetti oli myös alhaisempi kuin vertailuindekseillä. Sharpen luvulla mitattuna portfolio päihitti markkinaindeksit selkeästi. Portfolioni Sharpen luku ensimmäisen neljänneksen aikana oli 2,7 kun se oli OMXH 25 -indeksille 0,08 ja OMXH CAP GI -indeksille 0,46. Myös Sortinon luvulla mitattuna portfolio päihitti indeksit selkeästi. Portfolion Sortinon luku oli 0,61. Vastaava luku OMXH 25 -indeksille oli -0,01 ja OMXH CAP GI -indeksille 0,01. Sortinon lukua laskettaessa on käytetty 5 % minimituottoa (MAR).

Q1 2014 tunnusluvut

Q1 2014 tunnusluvut

Olen ollut melko varovainen ostojen suhteen koko alkuvuoden ajan ja odottelen korjausliikettä osakemarkkinoille, joka voi tarjota hyviä ostotilaisuuksia. Lisäksi olen testaillut hieman erästä sijoitustrategiaa, jonka todennäköisesti otan käytännön testiin toisen neljänneksen aikana. Backtestausten perusteella strategia näyttäisi ainakin toimivan erittäin hyvin. Pyrin kuitenkin olemaan melko ennakkoluuloinen asioita kohtaan, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. Skeptisyydestä tuskin tällä alalla on haittaa. Jää siis nähtäväksi miten strategia toimii käytännössä.