Tuloskatsaus: toisen vuosineljänneksen tulos


Viime aikoina en ole ehtinyt kiireitteni vuoksi kirjoittelemaan. Toinen vuosineljännes on kuitenkin takana ja on aika tarkastella, mitä sinä aikana salkulle tapahtui. Toukokuun lopun huippulukemien jälkeen salkun arvosta suli melko suuri osa ja Q2 tuotoksi jäi -1,99 %. Tuotoissa on huomioitu kaupankäyntikulut sekä osingot nettomääräisinä. Salkun volatiliteetti oli 11,19 %. Portfolion tuotto vuoden alusta oli 5,90 % ja volatiliteetti 12,73 %.

OMXH CAP -tuottoindeksi tuotti toisella vuosineljänneksellä -1,49 %, volatiliteetin ollessa 17,58 %. OMXH CAP -tuottoindeksi huomioi osingot käsittääkseni bruttomääräisenä, joten vertailtavuus kärsii hieman. OMXH CAP -tuottoindeksin tuotto vuoden alusta oli 5,71 % ja volatiliteetti 17,27 %. OMXH25 Q2 tuotto oli 4,46 % ja volatiliteetti 18,86 %. Vuoden alusta OMXH25-indeksi on tuottanut ainoastaan 0,48 %.

Portfolion ja vertailuindeksien indeksoitu tuotto vuoden alusta

Portfolion ja vertailuindeksien indeksoitu tuotto vuoden alusta

Onnistuin siis rimaa hipoen voittamaan OMXH CAP -tuottoindeksin vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana, mutta en ole tyytyväinen tulokseen. Ensimmäisen neljänneksen aikana salkkuni arvosta suli merkittävä osa Talvivaarasijoitusteni takia. Asia harmittaa eniten sen takia, että Talvivaara ei sovi sijoitusstrategiaani millään tavalla, vaan pikavoittojen toivossa hankin Talvivaaran osakkeita. Onneksi virheistä kuitenkin oppii ja tämänkaltaista virhettä tuskin enää tulee tapahtumaan.

Riskikorjatuilla tuotoilla mitattuna portfolioni menestyi OMXH25 ja OMXH CAP -tuottoindeksiä paremmin vuoden alusta alkaen, mutta hävisi OMXH CAP -tuottoindeksille toisella vuosineljänneksellä. Portfolioni koko alkuvuoden Sharpen luku oli 0,91, kun se OMXH CAP -tuottoindeksillä oli 0,65 ja OMXH25-indeksillä ainoastaan 0,02. Yhteenveto luvuista on alla olevassa taulukossa.

Portfolion ja vertailuindeksien tuotot sekä riskikorjatut tuotot

Portfolion ja vertailuindeksien tuotot sekä riskikorjatut tuotot

Portfolioni hävisi siis hieman toiselle vertailuindeksille toisella vuosineljänneksellä. Sijoitushorisonttini on kuitenkin sen verran pitkä, että yksittäisen vuosineljänneksen merkitys jää mielestäni vähäiseksi. Pienenä plussana oli se, että portfolioni volatiliteetti oli huomattavasti alhaisempi kuin vertailuindekseillä. Tästä syystä koko vuoden riskikorjattu tuotto oli jonkin verran parempi kuin vertailuindekseillä. Toivon kuitenkin, että loppuvuosi menisi huomattavasti paremmin.