Aihearkisto: Tuloskatsaukset

Tuloskatsaus: vuosi 2015


Sijoitusvuosi 2015 on takana ja uusi vuosikin on ehtinyt alkaa hyvin mollivoittoisesti. Jatkossa aion tarkastella tuottoja puolivuosittain, joten Q3 tuloskatsauksen jätin väliin.

Vuoden 2015 toinen puolikas sujui salkkuni osalta huonosti. Salkun tuotto toisella puolikkaalla oli -5,65 %. Vielä huonommin menestyi vaihtoehtoinen strategiani, jonka tuotto oli -8,88 %. S&P 500 TR -indeksi tuotti vastaavalla ajanjaksolla 0,15 % ja OMXH CAP GI 3,56 %. Salkun tuotoissa osingot on huomioitu nettomääräisinä, indeksien tuotoissa osingot ovat bruttomääräisinä. Myös Sharpen ja Sortinon luvuilla mitattuna molemmat strategiani hävisivät selkeästi em. indekseille.

Q4/2015 avainluvut

Q4/2015 avainluvut

Koko vuoden tuottoja tarkasteltaessa tulokset ovat hyvin samansuuntaiset, joskaan koko portfolioni ei aivan niin huonosti menestynyt. Koko vuoden tuotto oli 0,97 %, kakkosstrategian tuoton jäädessä -6,89 %:iin. S&P 500 TR -indeksi tuotti 1,38 % ja OMXH CAP GI huikeat 15,92 %. Sharpen ja Sortinon lukuja vertailtaessa salkkuni hävisi molemmille indekseille.

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q4 tuotto

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q4 tuotto

Vuoden 2016 alku on ollut samanlainen kuin mihin vuosi 2015 päättyi. Rajusta laskusta huolimatta on pysyttävä valitussa strategiassa ja pidettävä pää kylmänä. Tämänkaltaisissa tilanteissa tulee helposti tehtyä virheitä, mikäli alkaa hötkyilemään.

Lisäsin sivustolle "Markkinadata" -sivun, josta näkyy S&P 500- ja OMXH25 -indekseistä johdetut riskipreemiot sekä indeksien EV/EBITDA-tunnusluvut.

Tuloskatsaus: Q2/2015


Tämän vuoden toinen neljännes on takana ja se sujui sijoitusteni osalta melko huonosti. Kyseisellä ajanjaksolla portfolioni tuotti -2,15 % ja vaihtoehtoisen strategiani tuotto jäi -2,20 %:iin. Vertailuindekseistä S&P 500 TR tuotti samalla ajnajaksolla 0,28 % ja OMXH CAP GI -5,47 %. Molempien salkkujeni tuottoja painoivat pari virhesijoitusta, joista olen aikaisemminkin jo maininnut. Vaikutus erityisesti vaihtoehtoisen strategiani tuottoihin oli merkittävä.

Huonosta neljänneksestä huolimatta molemmat portfolioni ovat S&P 500 TR -indeksiä edellä, kun tarkastellaan koko vuoden tuottoja. OMXH CAP GI:tä molemmat portfolioni ovat merkittävästi jäljessä, johtuen Helsingin pörssin erinomaisesta alkuvuodesta. Toisen neljänneksen päättyessä portfolioni arvosta noin 20 % oli suomalaisia osakkeita. Vaihtoehtoisen strategiaportfolion arvosta 0 % oli suomalaisia osakkeita, joten tämän strategian ja OMXH CAP GI:n vertailu ei ole edes kovin mielekästä. Molemmissa portfolioissa merkittävin paino on yhdysvaltalaisissa osakkeissa.

Q2/2015 avainluvut

Q2/2015 avainluvut

Myös Sharpen luvulla mitattuna molemmat portfolioni hävisivät S&P 500 TR -indeksille. OMXH CAP GI:n todella surkean toisen neljänneksen johdosta molempien portfolioni Sharpen luvut olivat paremmat kuin ko. indeksillä. Sortinon luvulla mitattuna tulokset ovat samansuuntaiset.

Ensimmäisen puolivuotisjakson aikana molemmat portfolioni menestyivät riskikorjatuilla mittareilla vertailtaessa S&P 500 TR -indeksiä hieman paremmin, mutta hävisivät selkeästi OMXH CAP GI:lle. Koko portfolioni volatiliteetti oli puolivuotisjakson aikana suunnilleen samalla tasolla kuin S&P 500 TR -indeksin ja jonkin verran alhaisempi kuin OMXH CAP GI:llä.

 

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Kuten ylläolevasta graafista voi havaita, vaihtoehtoinen strategiani on kuluneen vuoden aikana kokenut pari merkittävää romahdusta. Nämä ovat johtuneet pääasiassa noista aiemmin mainitsemistani virhesijoituksista, jotka osaan jatkossa välttää. Toki varmasti muitakin virhesijoituksia tulee, mutta ainakin nämä kyseiset virheet ovat vältettävissä.

Huonosta neljänneksestä huolimatta, molemmat portfolioni ovat yhä S&P 500 TR -indeksiä edellä. Toivottavasti asetelma jatkuu samanlaisena vuoden loppuun asti, mieluiten vielä niin että ero vertailuindeksiin suurenee. Kolmannen neljänneksen alussa aloin keräämään dataa päivätasolla suomalaisten (ja ulkomaalaisten) osakkeiden painosta salkussani. Ajatuksenani on laskea OMXH CAP GI:n ja S&P 500 TR -indeksin tuotoista painotettu arvo, jossa painoina käytän oman portfolioni painoja suomalaisissa ja ulkomaalaisissa osakkeissa. Koska toistaiseksi suurin osa sijoituksistani on Yhdysvalloissa, niin en ole päätynyt käyttämään esimerkiksi MSCI World -indeksiä vertailuindeksinä. Mikäli kuitenkin tilanne muuttuu jossakin vaiheessa, niin tällöin myös vertailuindeksi muuttuu, jotta se vastaa paremmin omaa portfoliotani.

Viimeaikoina S&P 500 indeksistä johdettu riskipreemio on ollut laskusuunnassa. Tämä viittaisi siihen, että osakkeiden arvostus on noussut hieman. Mistään yliarvostuksesta en kuitenkaan lähtisi puhumaan, vaikkakin olen viimeaikoina huomannut että sopivien ostokohteiden löytäminen on muuttunut haastavammaksi.

Tuloskatsaus: Q1/2015


Vuoden ensimmäinen neljännes olisi taas takana. Kuluneen neljänneksen aikana erityisesti Helsingin pörssin tuotot olivat todella korkeat. Yhdysvalloissa S&P 500 -indeksin tuotto sen sijaan jäi melko vaatimattomaksi. Helsingin pörssin OMXH CAP GI tuotti ensimmäisen neljänneksen aikana huikeat 18,42 %. S&P 500 TR -indeksin tuotto jäi ainoastaan 0,95 prosenttiin.

S&P 500 -indeksistä johdettu riskipreemio oli 31.3.2015 5,13 %, joten tämän perusteella Yhdysvaltojen osakemarkkinat eivät näyttäisi olevan mitenkään ylihinnoiteltu. Vuosien 1960–2014 aikana ko. indeksistä johdettu riskipreemio on ollut keskimäärin 4,07 %. Eli en vieläkään näe markkinoilla kuplaa, vaikka siitä on mediassa puhuttu jo varmaan viimeisen vuoden ajan, kuten olen aikaisemmissakin tuloskatsauksissa maininnut.

Portfolioni tuotti vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 7,27 %. Suomiosakkeiden paino portfoliossa on noin 20 %. Portfolioni hävisi siis selvästi OMXH CAP GI:lle, mutta päihitti S&P 500 TR -indeksin. Toinen käyttämäni strategia tuotti 4,49 %. Tässä strategiassa Suomiosakkeiden paino on 0 %. Kuten aikaisemminkin, indeksien tuotoissa osingot on huomioitu bruttomääräisesti. Vastaavasti portfolioideni tuotossa osingot on huomioitu nettomääräisesti. Portfolioiden tuotoissa on huomioitu myös kaupankäyntikulut.

 

Q1/2015 avainluvut

Q1/2015 avainluvut

Riskikorjattuja tuottoja vertailtaessa portfolioni sekä myös vaihtoehtoinen strategiani päihittivät S&P 500 TR -indeksin.  Näillä tunnusluvuilla mitattuna ko. portfoliot hävisivät kuitenkin selkeästi OMXH CAP GI:lle. Portfolion vuositason volatiliteetti oli alhaisempi kuin vertailuindekseillä ja vastaavasti toisella strategiallani se oli korkeampi kuin vertailuindekseillä. Vaikka toisen strategiani volatiliteetti oli korkeampi kuin S&P 500 TR -indeksillä, se silti menestyi paremmin Sharpen luvulla mitattuna. Luvut ovat eriteltynä tarkemmin oheisessa kuvassa.

 

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Portfolioiden ja vertailuindeksien Q1 tuotto

Kuten yllä olevasta kuvasta voi havaita, seurasi vaihtoehtoinen strategiani melko vahvasti koko portfolioni tuottoja. Maaliskuun lopussa kuitenkin ero repesi melko suuren romahduksen johdosta. Romahdus johtui parista virhesijoituksesta, joiden välttämiseksi olen hieman hionut strategiaani. Virhesijotuksia toki varmasti tästäkin huolimatta tulee.

Yhteenvetona mainittakoon, että olen suht tyytyväinen ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. OMXH CAP GI:lle molemmat portfoliot hävisivät selkeästi. Positiivista on se, että S&P 500 TR -indeksille portfolioni pärjäsi suhteellisen hyvin. Toisen käyttämäni strategian tuotto oli jonkinmoinen pettymys, mutta pitkä aikaväli näyttää miten kyseinen strategia tulee toimimaan.

Tuloskatsaus: vuosi 2014


Vuosi 2014 on ollut jo pidemmän aikaa takana päin, mutta en ole aikaisemmin saanut aikaiseksi kirjoittaa menneen vuoden sijoituksista, joten korjataan asia nyt. Jo pidemmän aikaa mediassa on rummutettu sitä, että osakkeet ovat ylihintaisia ja tulevasta korjausliikeestä on puhuttu lähes jatkuvalla syötöllä. Loppuvuodesta osakekurssit laskivat aika jyrkästi, mutta pian tämän jälkeen ne nousivat yhtä nopeasti takaisin. Itse en vieläkään koe, että osakemarkkina olisivat missään kuplassa (johtuen mm. erittäin matalasta korkotasosta). Tällä hetkellä S&P 500 -indeksistä johdettu ERP on noin 5 %, joka on korkeampi kuin mitä se on ollut keskimäärin vuosien 1960–2012 välisenä aikana.

Menneen vuoden viimeisellä neljänneksellä portfolioni tuotto ylitti vertailuindekseistä OMXH CAP GI -indeksin tuoton, mutta hävisi hieman S&P 500 TR -indeksille. Portfolioni tuotto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 4,47 %, kun vastaava luku OMXH CAP GI:lle oli 1,80 % ja S&P 500 TR -indeksille 4,93 %. Riskikorjattuja tuottoja tarkasteltaessa tulokset ovat hyvin samansuuntaisia. Salkkuni päihitti OMXH CAP GI -indeksin Sharpen ja Sortinon lukuja vertailtaessa, ja vastaavasti hävisi S&P 500 TR -indeksille näiden lukujen valossa. Portfolioni volatiliteetti oli viimeisellä neljänneksellä 15,24 %, kun se oli OMXH CAP GI:llä 18,11 % ja S&P 500 TR -indeksillä 14,13 %. Luvut ovat eriteltynä alla olevassa taulukossa.

 

Q4/2014 avainluvut

Q4/2014 avainluvut

Koko vuoden tuottoja vertailtaessa salkkuni päihitti vertailuindeksit selvällä marginaalilla. Vuoden 2014 aikana portfolioni tuotti 23,16 %. Vertailuindekseistä S&P 500 TR tuotti 13,69 % ja OMXH CAP GI 10,58 %. Portfolion tuotoissa on huomioitu kaupankäyntikulut sekä osingot nettomääräisinä. Vertailuindeksien tuotoissa on huomioitu osingot bruttomääräisinä.

Myös riskikorjattuja tuottoja vertailtaessa portfolioni menestyi paremmin kuin vertailuindeksit. Sharpen luku portfolioni kohdalla oli 1,935, kun se oli OMXH CAP GI:llä 0,585 ja S&P 500 TR -indeksillä 0,998. Myös Sortinon luvulla mitattuna salkkuni päihitti vertailuindeksit selkeästi. Portfolioni volatiliteetti koko vuodelta oli 10,68 %. OMXH CAP GI:n volatiliteetti oli 13,82 % ja S&P 500 TR -indeksin 11,21 %.

Portfolion ja vertailuindeksien 12kk tuotto

Portfolion ja vertailuindeksien 12kk tuotto

Nyt olen myös saanut hieman kerättyä dataa toisesta käyttämästäni sijoitusstrategiasta. Tämä strategia tuotti Q4/2014 aikana 5,18 %, jolloin se päihitti vertailuindeksit. Strategian volatiliteetti oli kuitenkin erittäin korkea, 20,48 %. Tarkempia lukuja en vielä laskenut, koska dataa on sen verran lyhyeltä ajalta.

Loppupäätelmänä mainittakoon, että sijoitusteni osalta vuosi 2014 sujui melko hyvin. Tuotot ylittivät selvästi vertailuindeksien tuotot, myös riskikorjatuilla luvuilla vertailtaessa. Tämä oli kuitenkin vain yksi vuosi muiden joukosta, mutta toivotaan että menestys jatkuisi myös pidemmällä aikavälillä. Kuten jo aiemmin totesin, en koe että osakemarkkinat olisivat tällä hetkellä mitenkään merkittävästi ylihinnoiteltuja, vaikka osakekurssien nousu on jatkunut melko voimakkaana alkuvuodesta. Alkuvuosi on portfolionikin osalta mennyt melko hyvin, jonkin verran ollaan ainakin S&P 500 -indeksiä edellä. Helsingin pörssin huiman nousun johdosta OMXH CAP GI -indeksiä salkkuni on merkittävästi jäljessä. Nähtäväksi jää, kuinka loppuvuosi sujuu.