Aihearkisto: Sijoitusten seuranta

Tuloskatsaus: Q2/2014


Kuluneesta vuodesta puolet on takana ja on aika tarkastella kuinka portfolion arvo kehittyi kuluneen puolen vuoden aikana. Toisen vuosineljänneksen aikana otin testikäyttöön uuden sijoitusstrategian. Uuden strategian tuotot sisältyvät tässä kirjoituksessa esitettyihin portfolion kokonaistuottoihin. Strategian toimivuudesta en osaa kuitenkaan vielä sanoa oikeastaan mitään, koska se on ollut käytössä vasta reilu pari kuukautta. Portfolioni paino Yhdysvaltojen osakkeissa on kasvanut merkittävästi, joten OMXH 25 -indeksin sijasta käytän toisena vertailuindeksinä S&P 500 Total Return -indeksiä.

Toisen vuosineljänneksen aikana portfolion tuotto oli melko vaatimaton, ainoastaan 2,58 %. Samalla aikaperiodilla OMXH CAP GI tuotti 6,42 % ja S&P 500 TR -indeksi 5,23 %.  Ensimmäisen puolen vuoden tuottoja vertailtaessa portfolioni tuotot ylittivät vertailuindeksien tuotot selvästi. Portfolion tuotto ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 13,87 %, kun samalla aikaperiodilla OMXH CAP GI tuotti 8,42 % ja S&P 500 TR 7,14 %. Portfolioni tuotoissa on huomioitu kaupankäyntikulut sekä osingot nettomääräisinä. Vertailuindeksien tuotoissa on huomioitu osingot bruttomääräisinä.

Portfolion ja vertailuindeksien 6kk tuotto

Portfolion ja vertailuindeksien 6kk tuotto

Portfolioni hävisi toisella neljänneksellä vertailuindekseille, kun verrataan riskikorjattuja tuottoja. Q2 aikana portfolioni Sharpen luku oli 0,279, kun se oli 0,535 OMXH CAP GI -indeksille ja 0,496 S&P 500 TR -indeksille. Portfolioni Sortino-luku toisen neljänneksen aikana oli ainoastaan 0,069. Vastaavalla ajanjaksolla OMXH CAP GI -indeksin Sortino-luku oli 0,119 ja S&P 500 TR -indeksin 0,114. Tuottojen volatiliteetti sekä downside risk olivat portfoliollani alhaisemmat kuin vertailuindekseillä toisen neljänneksen aikana.

Vertailtaessa menneen puolivuotiskauden riskikorjattuja tuottoja, portfolioni menestyi vertailuindeksejä selvästi paremmin. Portfolioni Sharpen luku oli 1,403, kun se OMXH CAP GI:llä oli 0,556 ja S&P 500 TR -indeksillä 0,554. Myös Sortino-luvulla mitattuna portfolioni päihitti vertailuindeksit ensimmäisen puolen vuoden aikana. Luvut ovat nähtävissä alla olevassa taulukossa.

Q2/2014 avainluvut

Q2/2014 avainluvut

Loppuyhteenvetona todettakoon, että toinen vuosineljännes sujui portfolioni osalta melko kehnosti. Tästä huolimatta portfolioni tuotto kuluneen vuoden aikana on ollut selvästi parempi kuin vertailuindeksien. Toivottavasti asetelma pysyy samana vuoden loppuun. Kolmannen vuosineljänneksen aikana lisään todennäköisesti uuden sijoitusstrategiani painoa salkussa. On myös melko todennäköistä, että vähennän suomalaisten osakkeiden painoa salkussa.

Tuloskatsaus: Q1/2014


Tämä vuosi on alkanut hieman paremmin kuin viime vuosi päättyi. Ensimmäisen neljänneksen aikana portfolioni tuotti 11,01 % kun OMXH 25 tuotti ainoastaan 0,29 %. Vertailuindekseistä toinen: OMXH CAP GI tuotti ensimmäisen neljänneksen aikana 1,30 %. Salkun tuotoissa on huomioitu osinkojen verot sekä kaupankäyntikulut. Portfolioni voitti vertailuindeksit selkeästi myös Sharpen ja Sortinon mittareilla mitattuna.

Q1 2014 tuotto

Q1 2014 tuotto

Portfolion volatiliteetti oli myös alhaisempi kuin vertailuindekseillä. Sharpen luvulla mitattuna portfolio päihitti markkinaindeksit selkeästi. Portfolioni Sharpen luku ensimmäisen neljänneksen aikana oli 2,7 kun se oli OMXH 25 -indeksille 0,08 ja OMXH CAP GI -indeksille 0,46. Myös Sortinon luvulla mitattuna portfolio päihitti indeksit selkeästi. Portfolion Sortinon luku oli 0,61. Vastaava luku OMXH 25 -indeksille oli -0,01 ja OMXH CAP GI -indeksille 0,01. Sortinon lukua laskettaessa on käytetty 5 % minimituottoa (MAR).

Q1 2014 tunnusluvut

Q1 2014 tunnusluvut

Olen ollut melko varovainen ostojen suhteen koko alkuvuoden ajan ja odottelen korjausliikettä osakemarkkinoille, joka voi tarjota hyviä ostotilaisuuksia. Lisäksi olen testaillut hieman erästä sijoitustrategiaa, jonka todennäköisesti otan käytännön testiin toisen neljänneksen aikana. Backtestausten perusteella strategia näyttäisi ainakin toimivan erittäin hyvin. Pyrin kuitenkin olemaan melko ennakkoluuloinen asioita kohtaan, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. Skeptisyydestä tuskin tällä alalla on haittaa. Jää siis nähtäväksi miten strategia toimii käytännössä.

Tuloskatsaus: vuosi 2013


Vuosi 2013 on jo jonkin aikaa ollut takana ja on aika katsella hieman menneen vuoden tuloksia. Vuosi 2013 oli minulle ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin keräsin dataa portfolioni kehityksestä päivittäin (tämä toki automatisoituna).

Mennyt vuosi oli monelle osakesijoittajalle varmasti mieleinen. OMXH 25 tuotti vuoden aikana huikeat 28,29 % ja S&P 500 31,80 %. Iso osa tästä nousuista tapahtui viimeisen puolen vuoden aikana. Tämä nousu ei ollut kuitenkaan tasaista, sillä neljännen vuosineljänneksen aikana osakekurssit laskivat melko paljon. Loppuvuotta kohden pörssikurssit nousivat kuitenkin rajusti.

Itselleni kulunut vuosi ei ollut niin mieleinen, sillä portfolioni hävisi selkeästi vertailuindekseille. Kuten aiemmin mainitsin, OMXH 25 tuotti 28,29 %. Käyttämistäni vertailuindekseistä toinen: OMXH CAP GI tuotti vuoden 2013 aikana 31,63 %, portfolioni tuoton jäädessä 14,70 %:iin. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana OMXH 25 tuotti 7,78 %, OMXH CAP GI 6,73 %. Oman portfolioni viimeisen neljänneksen tuotto oli ainoastaan 2,01 %.

Portfolion ja vertailuindeksien tuotto

Portfolion ja vertailuindeksien tuotto

Portfolioni volatiliteetti oli selkeästi alhaisempi kuin vertailuindekseillä. Tästä huolimatta portfolioni hävisi vertailuindekseille myös riskikorjattuja tuottoja katseltaessa. Laskin tällä kertaa mukaan myös Sortino ration, joka huomioi ainoastaan "negatiivisen keskihajonnan". Luvut ovat eriteltynä tarkemmin oheisessa taulukossa.

Vuoden 2013 avainluvut

Vuoden 2013 avainluvut

Toivottavasti vuosi 2014 sujuu paremmissa merkeissä. Vuodesta saattaa tulla hyvinkin mielenkiintoinen liittyen mm. Fedin mahdollinen päätös kiristää rahahanoja entisestään. Fed ilmoitti kuitenkin pitävänsä ohjauskoron alhaalla niin kauan kunnes työttömyysaste putoaa alle 6,5 prosentin. Mikäli Fed muuttaa näkemystään tämän asian suhteen (ts. talous elpyy), tulee se vaikuttamaan merkittävästi osakemarkkinoihin. Tämä on kuitenkin pelkkää spekulointia ja aika näyttää kuinka tulee tapahtumaan. Tällä hetkellä osakkeet ovat mielestäni melko yliarvostetussa tilassa, joten ostokohteita ei liiemmin ole. Pidän kuitenkin aina jonkin verran käteistä mahdollisia tarjouksia varten. Toivotaan, että sellainen pian löytyy.

Tuloskatsaus: kolmannen vuosineljänneksen tulos


Kolmannen vuosineljänneksen aikana Helsingin pörssissä koettiin melkoista rallia. Merkittävimpänä yksittäisenä uutisena voi varmastikin mainita Microsoftin tekemän ostotarjouksen Nokian matkapuhelintoiminnoista. Nokian osakekurssi kasvoikin noin 70,5 % kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Oman portfolioni menestys ei ollut menneellä vuosineljänneksellä yhtä ruusuinen. Portfolioni hävisi selkeästi kummallekin vertailuindeksille. Myös koko vuoden tuotto painui selkeästi vertailuindeksien tuottojen alapuolelle. Kolmannen vuosineljänneksen aikana OMXH25-indeksi tuotti huimat 18,46 % ja OMXH CAP tuottoindeksi 16,68 %. Portfolion tuotto oli ainoastaan 6,18 %. Salkkuni volatiliteetti oli huomattavasti alhaisempi kuin vertailuindekseillä: 9,25 % vs. 13,93 % (OMXH CAP tuottoindeksi) & 15,74 % (OMXH25). Tästä huolimatta portfolion riskikorjattu tuotto oli vertailuindeksejä alhaisempi.

Kuten mainitsin, salkkuni koko vuoden tuotto painui myös vertailuindeksien alapuolelle. Kuluneen yhdeksän kuukauden aikana OMXH25 tuotti 19,03 % ja OMXH CAP tuottoindeksi 23,33 %. Portfolion yhdeksän kuukauden tuotoksi muodostui 12,44 %. Alla olevassa taulukossa luvut vielä eriteltynä. Kirittävää siis riittää, mikäli aikoo edes tasoihin vertailuindeksien tuottojen kanssa.

Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulokset

Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulokset

Portfolion ja vertailuindeksien tuotto

Portfolion ja vertailuindeksien tuotto

Kuluneella vuosineljänneksellä muutoksia salkun sisällössä ei juurikaan tapahtunut. Koneen lyhyestä positiosta luovuin heinäkuussa, Koneen toisen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen jälkeen osakkeen painuessa reilusti alle 60 euron. Lisäksi kasvatin omistustani Ship Finance Internationalissa. Seuraamistani Helsingin pörssin yhtiöistä tällä hetkellä yksikään ei mielestäni ole ostohinnoissa. Pohjois-Amerikassakaan niitä ei mielestäni liiemmin ole. Mikäli Ship Finance Internationalin osakkeen hinta valahtaa lähemmäksi 15 dollaria, aion todennäköisesti kasvattaa osakkeen osuutta salkussani.